Programma 2 december

Op 2 december is een overleg gepland in Karel De Grote Hogeschool. Alle betrokken scholen,  de stad Antwerpen, Fameus, M HKA, M studenten Karel de Grote Antwerpen, Muzes zijn enkele weken geleden uitgenodigd.
De scholen worden individueel gecontacteerd op vrijdag 27 november.

Doelstelling van het overleg

 1. Stand van zaken:
  -alle betrokken partijen hebben een duidelijk zicht op stand van zaken binnen de diverse scholen, Muzes en partnerorganisaties
 2. Mogelijkheden tot samenwerking:  uitwisselingen, concrete partnerschappen met betrokken partijen worden onderzocht en uitgediept
 3. Strategisch plan: vanuit een concreet plan met deadlines wordt een stappenplan voorgesteld. Vanuit duidelijke afspraken, communicatie, wordt een strak schema opgesteld.
 4. Concrete invulling van kunstendag (met voorbereiding) + massakunstwerk: de aanwezigen hebben een duidelijk zicht op de mogelijkheden van de kunstendag (28 april)+ creatie van massakunstwerk.

Programma

14.00 u – 14. 30 u

 1. Stand van zaken: 

  1. Voorstelling Virusteam Muzes
  2. Strategisch plan 3. Virusproject in de Antwerpse scholen

14.30 u – 15.30 u

2. Viruscarrousel met Karel de Grote Hogeschool, Fameus, M HKA en Muzes
Via doorschuifsysteem maken de scholen op een interactieve manier kennis met de mogelijkheden van betrokken organisaties
+ tergukoppeling naar groep.

15.45 u – 16.15 u

3. Voorstel programmatie van de kunstendag
-dagplanning
-overzicht locaties
-inhoudelijke invulling

16.15 u – 16.30 u

4. Leerlingententoonstelling
-locatie/concrete invulling
-samenstelling jury/curator

16.30 u – 16.45 u

5. Creatie massakunstwerk
-visietekst + concrete realisatie

16.45 u – 17.00 u

6. Concrete afspraken
-optimalisatie interne communicatie: virtueel platform virusproject.be + externe communicatie
-overlegmomenten 2de trimester

 

 

 

 

 

Brainstormsessie Virus Antwerpen op 2 december

Hüseyin_Bahri_Alptekin_exhibition_M_HKA20015_photoM_HKAclinckx1011

Op woensdag 2 december wordt een overlegmoment en brainstormsessie georganiseerd voor de deelnemende scholen van het Virusproject Antwerpen.

Programma:

1.Stand van zaken:

-Virus Antwerpen:-ondersteuning scholen mbt kunsteducatieve organisaties/amateurkunstenaars
-rondleidingen M HKA
-betrokkenheid studenten PKV Karel de Grote Hogeschool
-oplijsting van activiteiten/school. De deelnemende scholen worden in de week van 24 november gecontacteerd.

2. Brainstormsessie:

-samenwerking scholen
-programma kunstendag
-creatie massakunstwerk

Concreet:

 

 1. Aanvang: 14.00 u
  Einde is voorzien omstreeks 17.00 u
 2. Locatie:Karel de Grote-Hogeschool
  Campus Borgerhout
  Appelstraat 32
  2140 Borgerhout
  T 03 270 31 85
  F 03 236 92 78
  E info.dlo@kdg.be
  www.kdg.be (http://www.kdg.be

 

 

Inspiratierondleiding voor leraren op 9 december

 

Prikkelnamiddag leraren – Koen Theys en Gülsün Karahmustafa
9 December 2015-Centrale for Contemporary Art Brussel

 

Hoe kan je met leerlingen een tentoonstelling bezoeken?
Welke werkvormen hanteer je?
Hoe zorg je ervoor dat het bezoek aanleiding kan geven tot verdere discussies en opdrachten in de klas?
Muzes organiseert, in samenwerking met de opleiding PKV (Project Kunstvakken) aan ODISEE (voormalige HUB), een unieke rondleiding voor leraren doorheen de tentoonstelling van Koen Theys en Gülsün Karamustafa in de CENTRALE for Contemporary Art.
fotoğraf 5Beide kunstenaars stellen stellen de “hoge en lage cultuur” in vraag en de plaats van het individu in een voortdurend veranderende samenleving. Ze confronteren de kijker met video’s die tegelijk een sterke culturele verankering benadrukken (optochten, traditionele schilderkunst) en een kritische lezing van maatschappelijke veranderingen (de uittocht van het platteland naar de grote Turkse steden, de verwarring tussen publieke en private op het net onderstrepen , …).
Tijdens de rondleiding wordt nagedacht hoe je vanuit kunst thema’s uit de leefwereld van jongeren bespreekbaar kunt maken, en hoe een kunstwerk niet alleen voor de artistieke schoolvakken relevant hoeft te zijn.
Daarnaast krijg je ook heel wat praktische en bruikbare tips voor een museumbezoek met jongeren: hoe kan je hen zo actief mogelijk betrekken?
Deelname is gratis. Na de rondleiding ontvang je eveneens een brochure met een overzicht van de werkvormen en tips voor vakoverschrijdend werken.
De inspiratienamiddag gaat door op woensdag 9 december van 14u tot 16u00.
Indien je wenst deel te nemen, gelieve in te schrijven via onderstaand formulier.
Na inschrijving ontvang je een e-mail met bijkomende praktische informatie.
Deelname aan de inspiratienamiddag is gratis.
U hoeft zich enkel in te schrijven via onderstaand formulier.
Gelieve niet lang te wachten, want het aantal plaatsen is beperkt!
[Indien onderstaand inschrijvingsformulier niet naar behoren werkt, kan u zich ook inschrijven via deze link.]

2194b8dfce701a3c10ae84976a43cb21a4eb5479[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Lerarennocturne Democratic Luxury

Woensdagavond 21 oktober waren 90 leraren aanwezig tijdens de nocturne. Na een korte inleiding door Piet Van Hecke en Lot Wens kregen de aanwezigen een aangepaste rondleiding doorheen de tentoonstelling. Men maakte in het kader van het Virusproject kennis met het oeuvre, de thema’s en achtergronden van de Turkse kunstenaar Alptekin. Mogelijkheden tot verwerking in klas- en schoolverband mbt kunstwerken werden onderzocht.

unnamed (5)

Programma Opleiding Gidsen

*27 oktober*

Namiddag 1: DubbelFOCUS prikkelt om (met nieuwe ogen) naar kunst te kijken en focust zowel op het zelf kijken als op het begeleiden van jongeren bij hun kijken. Tijdens een actieve dag krijgen de leerlingen impulsen om zelf aan de slag te gaan in een kunstmuseum. Hedendaagse kunst sluit door haar eigentijdse verhalen, beelden en vormgeving dikwijls nauw aan bij de leefwereld van jongeren. Andersom zet de omgang met kunst ons aan om genuanceerder over onze eigen ervaringen en lespraktijk te denken. DubbelFOCUS staat garant voor een navorming vol actie en reflectie! Tijdens de eerste namiddag focussen we verschillende werkvormen en manieren om te kijken naar kunst.

*30 oktober*

Namiddag 2: De leerlingen worden begeleid om zelf actief rond te leiden in de tentoonstelling. Ze kunnen heel wat uitproberen en passen de methodieken toe die ze op dinsdag meekregen.

Muzes op bezoek bij studenten PKV Karel de Grote Hogeschool

Muzes PKV 002

Muzes maakt studenten PKV van de Karel De Grote Hogeschool warm om in het Virus Kunstenproject te springen. Er zijn elf deelnemende scholen in Antwerpen die elk een coach zullen krijgen. Welke student coach wordt van welke school, hangt af van de kwaliteiten en talenten van de studenten zelf. Wanneer alle scholen hun projectvoorstel hebben gemaakt, kunnen de studenten de school kiezen waarvan het voorstel het beste aansluit bij hun eigen talenten. Iemand met twee linkervoeten kan bijvoorbeeld beter geen dansvoorstelling coachen! Als studenten hun eigen kwaliteiten kunnen inzetten bij het coachen, doen ze aan artistieke besmetting en kunnen ze de leerlingen beter prikkelen, stimuleren en begeleiden.

Lenne

 

Programma Virus 28.09

Beste collega’s

1. Maandag 28.09: Voorstelling van Virusproject aan studenten PKV in Karel de Grote Hogeschool

2. Dinsdag 29.09: -Standaarddossier Canon Cultuurcel wordt overgemaakt aan scholen
-De participerende scholen krijgen een emailaccount voor Virusproject.be

3. Update op Virusproject.be: -Overzicht kunsteducatieve organisaties Provincie Antwerpen
-Bloggen op Virusproject.be: handleiding
-Uitnodiging opening tentoonstelling ‘Democratic Luxury’ op 15 oktober
-Uitnodiging lerarennoctune M HKA op 21 oktober

Virale groet Jos Maes
faviconCoördinator Virus Antwerpen

Uitnodiging lerarennocturne op woensdag 21 oktober

image dsc

© Bram Goots

Onderwijsnocturne voor leerkrachten

Tijdens de onderwijsnocturnes 2015 opent het M HKA deuren die normaal gesloten blijven en laten we het museum van een andere kant zien: de binnenkant. Tijdens verschillende sessies ontdekken leraren hoe een museum werkt en een tentoonstelling tot stand komt.

Leraren kunnen een blik werpen in de depots van het museum. Je maakt kennis met de verschillende manieren waarop het M HKA haar collectie digitaal aanbiedt. We nodigen je uit om in gesprek te gaan over hoe we ons vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren nog beter kunnen maken. Discussieer tijdens een filosofisch wandelgesprek of ontdek hoe je net op een niet-talige manier met hedendaagse kunst aan de slag kan. Tijdens de nocturne maak je ook kennis met het VIRUS-project, een mooi voorbeeld van een verregaande samenwerking tussen musea en het onderwijs.

Het M HKA ziet het onderwijs als een van de belangrijkste partners om kinderen, jongeren en studenten warm te maken voor (hedendaagse) kunst. Tijdens de onderwijsnocturne halen we de banden aan, tonen we onze interne werking en leggen we ons oor te luisteren bij professionals uit het onderwijs. Afsluiten doen we met een hapje en een drankje in het M HKAFE.

Om nog beter en dieper op alle vragen en wensen te kunnen ingaan, kiezen we er dit jaar voor om maar liefst drie nocturnes te organiseren. Op dinsdag 20 oktober ontvangen we de leraren uit het kleuter- en basisonderwijs, op woensdag 21 oktober zijn leerkrachten secundair onderwijs welkom en op donderdag 22 oktober openen we de deuren voor de docenten hoger onderwijs.

Praktisch
Nocturnes beginnen telkens om 19:00 (met ontvangst vanaf 18:30) en het museum sluit om 22:00.
Gratis voor leerkrachten en docenten.
Meer informatie over het volledige programma en inschrijving op de website.

Opening tentoonstelling Democratic Luxury op 15 oktober in M HKA

image dsc

© M HKA

Hüseyin Bahri Alptekin

Democratische luxe
Democratic Luxury
Luxe démocratique

16.10.2015 – 31.01.2016

De Vlaamse minister van Cultuur, de Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur en het M HKA-team nodigen je uit op de opening van deze tentoonstelling.

The Flemish Minister of Culture, the Chairman and members of the Board of Directors, and the M HKA team have the honour of inviting you to the opening of this exhibition.

Le ministre flamand de la Culture, le président et les membres du Conseil d’administration et l’équipe du M HKA ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de cette exposition.

OPENING | INAUGURATION: 15.10.2015

20:30
Officiële opening door Luk Lemmens, Eerste gedeputeerde van provincie Antwerpen
Official opening by Luk Lemmens, Chairman of the Executive Council of the Province of Antwerp
Inauguration officielle par Luk Lemmens, le Président du Collège provincial

Introductie tot de tentoonstelling door Bülent Öztürk, onafhankelijk filmregisseur
Introduction to the exhibition by Bülent Öztürk, independent film director
Introduction de l’exposition par Bülent Öztürk, réalisateur indépendant

21:00
Receptie
Reception
Réception

img2

Otobong Nkanga, The Flow Will Not Stop!, 2011, Courtesy of THE EKARD COLLECTION

IN SITU: Otobong Nkanga

Kneuzing en Glans
Bruises and Lustre
Contusion et Éclat

16.10.2015 – 17.01.2016

Het IN SITU-programma in het M HKA is een nieuwe reeks van monografische tentoonstellingen van belangrijke jonge en mid-career kunstenaars uit de hele wereld. Het programma richt zich, naast de productie van nieuwe kunstwerken, op experimentele projecten en presentaties in de meest atypische tentoonstellingsruimte van het museum.
Otobong Nkanga is de eerste gast van deze nieuwe tentoonstellingsreeks. Nkanga maakt kunstwerken over de relaties tussen, en de uitbuiting van, het landschap, de mens en arbeid.

IN SITU is a new programme of monographic exhibitions at M HKA by early- and mid-career artists from around the world working today. It will focus exclusively on the commissioning of new works, foregrounding experimental practices and display in response to the museum’s largest and most atypical exhibition space.
Otobong Nkanga is the inaugural artist invited to this new programme. Nkanga makes artworks about the relations between the natural landscape, people and labour, and their exploitation.

IN SITU est un nouveau programme d’expositions monographiques au M HKA, qui présentera des artistes internationaux, en début ou à mi-parcours de leur carrière. Le programme se focalisera exclusivement sur la commande de nouveaux projets et la mise en lumière de pratiques expérimentales et de présentations qui répondent à l’espace d’exposition le plus vaste et le plus atypique du M HKA.
Otobong Nkanga inaugurera le programme IN SITU. Nkanga crée des œuvres d’art qui mettent en exergue les liens entre le paysage naturel, les êtres humains, le travail et leur exploitation.

img2

Virus Brussel: Muzes op bezoek bij studenten PKV in Odisee Brussel

Woensdag 23 september werd een eerste toelichting en inleiding gegeven aan de studenten ‘Project Kunstvakken’ van de hogeschool Odisee Brussel.

Eerst en vooral werden de missie, visie en werking van Muzes grondig uitgelegd aan de studenten.
In het kader van de doelstellingen van de organisatie kaderen we het Virus Kunstproject, waar de PKV-ers een semester lang de handen voor uit de mouwen steken. Ze krijgen een grote verantwoordelijkheid in dit besmettend verhaal. De studenten moeten leraren van artistieke vakken in de secundaire scholen van Brussel trachten te motiveren om allen aan dit kunstproject mee te doen én liefst van al nog andere leraren van de scholen aansteken met dit idee.

Nog enkele foto’s van de ontmoeting met Mevr. Temmerman (lector en coördinator PKV) en de vier studenten die zich hiervoor zullen inzetten.

Bruikbare logo’s en banners

Fotoverslag 9 september

1. Algemene stand van zaken Virus Antwerpen

1. Voorstelling deelnemende scholen + organisaties
2. Algemene duiding van project
3. Rol van Muzes
4. Voorstelling stappenplan: belangrijke data en deadlines
5. Nocturne in M HKA
6. Ondersteuning van Stad Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
M HKA
Fameus
7. Subsidiedossier Canon

2. Deelnemende scholen stellen Virusproject voor
3. Voorstelling kunsteducatieve organisaties Antwerpen
4. Communicatie: -www.virusproject.be
-bloggen
-Facebook/Twitter
5. Kunstendag 28 april
-voorstel programma
-kunstwerk Cockerillkaai
6. Vragen en suggesties
7. Rondleiding tentoonstellingsruimte Zirkstraat

Deelnemende scholen

Deelnemende scholen

Partnerorganisaties

Projectsubsidie

 Canon cultuurcel

Uitnodiging 9 september

Het kunstenproject Virus Antwerpen is een unieke samenwerking tussen M HKA, Onderwijs en Cultuur Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool, Muzes, Fameus en een 10-tal secundaire scholen uit Antwerpen. Een duiding van het project vind je hier. Op dit ogenblik hebben 12 Antwerpse scholen zich geëngageerd om mee te werken.

Vernissage – 12.03.2015

Viruscollectie

Vernissage | Viruscollectie

12.03.2015
19u in Tour & Taxis (Goederenstation)

U wordt van harte uitgenodigd op de vernissage van de Virus-collectie, een unieke leerlingen-tentoonstelling met werk van Brusselse jongeren uit 5 scholen. Zij presenteren hun werk op drie locaties: Tour & Taxis, Vlaams-Marokkaans huis Daarkom en de Begijnhofkerk.
In het Goederenstation van Tour & Taxis bieden we u graag een drankje aan, terwijl u de werken van de Virus-leerlingen kan bekijken. U kan die avond eveneens in Daarkom en de Begijnhofkerk terecht.

De vernissage en tentoonstelling zijn volledig gratis.
Gelieve wel even in te schrijven via dit formulier
.

Virus-update!

16 december 2014

Het programma van de Virus Kunstendag krijgt steeds meer vorm. Ook de locaties liggen nu vast:
Tour & Taxis zal het centrale punt worden waarrond de Kunstendag zich organiseert.
Gelieve voor inschrijving niet te lang te wachten, want het aantal plaatsen is beperkt!
Alle informatie kunt u hier nalezen.

Try-out – Inspiratienamiddag PKV

26 november 2014

De studenten PKV aan ODISEE bereidden een unieke inspiratierondleiding voor doorheen de tentoonstelling van Emilio López-Menchero en Esther Ferrer in de CENTRALE for Contemporary Art in Brussel. Vandaag hielden ze een try-out-rondleiding, terwijl de tentoonstelling in volle opbouw is.

 

Try-out

Artistiek speeddaten

7 november 2014

De leerlingen Vrije Beeldende Kunsten van KA Anderlecht ontmoetten leerlingen uit drie andere Brusselse scholen op een artistieke speeddate. Hoe snel vellen we een oordeel over iemand? Zijn eerste indrukken blijvend? De leerlingen werkten hun impressies visueel uit, en zullen dit tentoonstellen op de Virus Kunstendag.

 

Infosessie

Bezoek KA Anderlecht

6 november 2014

Betoging of niet, het Virus-team trok naar het Koninklijk Atheneum Anderlecht voor een afspraak met de leraren en leerlingen Audiovisuele Vorming. Zij zullen vijf unieke audiowandelingen uitwerken voor het Virus Kunstenproject.

 

KAA

Kunstdag 7 April

Het VIRUSproject resulteert in een kunstendag. Op verschillende locaties in Leuven gaan leuke activiteiten door: museumbezoek, tentoonstelling van het eigen werk in historische gebouwen, multimediaal project, dansvoorstellingen, alternatieve films, optredens en workshops door professionele artiesten. In Club Silo, een voormalige feestzaal te Leuven, vond het slotevent met dj’s plaats.

Leerlingen verzamelen in Museum M

Museum M: In dialoog met de permanente collectie

Slotevent in SILO

Performance door leerlingen

Muziek, drama, dans en video

Bibliotheek Tweebronnen: een rondleiding

800 leerlingen eten boterhammen in het Stadspark Leuven

Museum M: het werk van leerlingen tentoongesteld

 • Page 1 of 2
 • 1
 • 2